Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 801 - 810

kompakt

kompaktní deska, cédéčko, CD . >> detail

kompaktní

pevný, hutný, celistvý, souvislý soudržný . >> detail

kompaktnost

pevnost, masivnost, semknutost, hutnost . >> detail

kompandor

zařízení, které umožňuje zlepšit odstup signálu od šumu na lince . >> detail

komparace

"přirovnání, srovnání, porovnání; stupňování přídavných jmen a příslovcí" . >> detail

komparatistika

"srovnávací vědecká metoda; nauka užívající této metody" . >> detail

komparativ

druhý stupeň při skloňování přídavných jmen a příslovcí . >> detail

komparativní

"1. srovnávací; 2. vztahující se ke komparativu" . >> detail

komparátor

přístroj umožňující přesné srovnávání . >> detail

komparz, kompars

v divadle a filmu sbor statistů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.