Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 811 - 820

kompas

pomůcka k určování světových stran . >> detail

kompatibilita

vzájemná slučitelnost, snášenlivost, schopnost volného křížení . >> detail

kompatibilní

slučitelné, vzájemně se snášející;technika: vzájemně zaměnitelné. >> detail

kompaundní

složený sdružený . >> detail

kompendium

stručný souhrn určitého vědního oboru; příručka obsahující souhrn tohoto vědního oboru;fotografie a filmová technika: mechanické zařízení kamery umístěné před objektivem mající funkci držáku sluneční clony, filtrů, masek a dalších pomůcek.. >> detail

kompenzace, kompensece

náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění . >> detail

kompenzační

náhradní, vzájemně vyrovnávající rozdíly mezi něčím, odškodňující. >> detail

kompenzátor, kompenzátor

vyrovnávací zařízení, vyrovnávač, korektor, vyvažovač . >> detail

kompetence

"pravomoc; rozsah působnosti" . >> detail

kompetice

soutěž, soupeření, rivalita, soutěživost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.