Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 821 - 830

kompilace

"sbírání, sestavování, shromažďování; nepůvodní dílo, kompilát; překlad, převedení počítačového programu zdrojového na výsledný" . >> detail

kompilát

"výsledek kompilace; překlad zdrojového počítačového programu na výsledný; kompilace" . >> detail

komplement

doplněk, doplnění . >> detail

komplementář

společník komanditní společnosti, který za její závazky ručí celým svým majetkem . >> detail

komplet

"souprava, sada; souhrn částí určitého celku" . >> detail

kompletní

úplný, v plném počtu . >> detail

komplex

"souhrn, soubor; skupina předmětů tvořících celek souhrn pocitů, sebehodnocení" . >> detail

komplexita

"složitost, mnohotvárnost; úplnost; komplexnost" . >> detail

komplexní

celkový, souborný, všestranný, složitý . >> detail

komplexnost

komplexita . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.