Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 841 - 850

kompozice, komposice

"skládání, komponování; skladba; nauka o skladbě hudebních děl; delší školní písemná práce" . >> detail

kompoziční, komposiční

"skladbový, výstavbový; týkající se kompozice" . >> detail

kompozit, komposit

složený materiál vzniklý umělým propojením jednodušších materiálů . >> detail

kompozitní, kompositní

složený z různých prvků . >> detail

kompozitum, kompositum

složenina, složené slovo . >> detail

komprese

"stlačování, zmenšování objemu; zvětšování tlaku" . >> detail

kompresibilita

stlačitelnost . >> detail

kompresivní

stlačující, zhušťující . >> detail

kompresor

stroj ke stlačování plynů . >> detail

komprimace

zhuštění, zkoncentrování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.