Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 851 - 860

komprimát

slisovaná látka . >> detail

komprimovaný

"stlačovaný, stlačený; slisovaný" . >> detail

kompromis

dohoda na základě vzájemných ústupků . >> detail

kompromitovat

poškodit, znevažovat, zostudit (někoho) . >> detail

kompulze, kompulse

bezesmyslové, nutkavé opakování určitých pohybů nebo jednání, kterým se postižený nemůže ubránit . >> detail

komputer, computer [kompjútr]

elektronický počítač . >> detail

komtesa

dívka ze šlechtického rodu, šlechtična . >> detail

komtur

vysoký hodnostář rytířského řeholního řádu . >> detail

komuna

"nižší správní jednotka s částečnou samosprávou; skupina lidí žijících v komunitě; forma kolektivního zemědělského hospodářství" . >> detail

komunální

patřící do pravomoci měst a obcí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.