Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 871 - 880

komunizmus, komunismus

názor, ideologie nebo přesvědčení o historické nadřazenosti zespolečenštěného vlastnictví a rovnostářského rozdělování i jeho totalitní prosazování . >> detail

komutace

výměna, záměna . >> detail

komutativní

zaměnitelný, záměnný . >> detail

komutatívnost

"zaměnitelnost; jedna z vlastností algebraických operací" . >> detail

komutátor

část elektrického stroje sloužící jako mechanický usměrňovač nebo měnič kmitočtu elektrického proudu . >> detail

komže

svrchní kněžská bílá košile . >> detail

kon-, con- [kon-]

první část složených slov mající význam s, se, spolu . >> detail

koňak, cognac [koňak]

vinný destilát . >> detail

konativní [konatyvní]

odborně: snahový; ridčeji: konativní slovesa - vyjadřující snahu o uskutečnění. >> detail

koncedovat

připustit, souhlasit, ustoupit . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.