Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 881 - 890

koncelebrace

sloužení mše několika kněžími . >> detail

koncentrace

"hustota, zhušťování; hromadění; soustředění" . >> detail

koncentrační

"soustřeďující, zhušťující; izolující, internační" . >> detail

koncentrák

koncentrační tábor, tábor na izolaci i fyzickou likvidaci odpůrců režimu, příslušníků národnostních menšin i celých národů . >> detail

koncentrát

"1. zhuštěný roztok; 2. kovem obohacená surovina po koncentraci rudy; 3. zbytek po odpaření rozpouštědel" . >> detail

koncentrický

soustředný . >> detail

koncentrovaný

"1. zahuštěný; 2. soustředěný" . >> detail

koncenzus, koncensus

dohoda, všeobecný souhlas, shoda v určitém problému; způsob přijímání rozhodnutí ve Valném shromáždění OSN. >> detail

koncepce

"1. početí, oplodnění; 2. pojetí, rozvržení, představa" . >> detail

koncept

"1. první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 2. koncepce, pojetí, pojem" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.