Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 901 - 910

koncinní

urovnaný, uhlazený, vybroušený, harmonicky sladěný . >> detail

koncipient

"nižší správní úředník; pomocník notáře nebo advokáta" . >> detail

koncipovat

navrhovat pojetí, prvně zpracovávat, ideově plánovat . >> detail

koncizní, koncisní

stručný, zhuštěný, úsečný . >> detail

kondemnace

"1. odsouzení; odsuzující rozsudek; 2. prohlášení lodi za neschopnou další plavby" . >> detail

kondenzace, kondensace

"zhušťování; srážení, zkapalňování par" . >> detail

kondenzát, kondensát

produkt vzniklý kondenzací . >> detail

kondenzátor, kondensátor

"1. výměník tepla chladicího zařízení; 2. zařízení na shromažďování elektrických nábojů, složené ze dvou vodičů oddělených od sebe izolujícím prostředím" . >> detail

kondenzovat, kondensovat

"1. zhušťovat; 2. zkapalňovat" . >> detail

kondice

"podmínka; rozpoložení, tělesný nebo duševní stav; doučování" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.