Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 911 - 920

kondiciogram

zpracování výhledového kalendáře duševního i tělesného stavu na základě biorytmů . >> detail

kondicionál

podmiňovací způsob . >> detail

kondicionalizmus, kondicionalismus-

názor o krajní relativnosti poznání . >> detail

kondicioner, kondicionér, conditionneur [kondysionér], conditioner [kondyšnr]

"upravovač, prostředek nebo přísada ke zlepšení stavu; stabilizátor kvality vlasů" . >> detail

kondiční

týkající se kondice . >> detail

kondikce

žaloba pro bezdůvodné obohacení . >> detail

kondolence

soucítění, projev soustrasti . >> detail

kondolovat

projevit soustrast . >> detail

kondom

prezervativ, mužský gumový ochranný a antikoncepční prostředek . >> detail

kondominium

"spoluvlastnictví; území pod společnou svrchovanosti více států" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.