Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 941 - 950

konfident

tajný spolupracovník policie, donašeč, fízl, udavač . >> detail

konfigurace

seskupení, uspořádání . >> detail

konfirmace

"ověření, potvrzení listiny; obnovení křestního slibu, biřmování; papežské potvrzení biskupa" . >> detail

konfirmat, konfirmát

Speciální šroub (vrut) používaný v dřevěných, především nábytkových demontovatelných konstrukcích. >> detail

konfiskace

zabavení (zejm. majetku) . >> detail

konfiskát

zabavený majetek . >> detail

konflagrace

vzplanutí, vypuknutí . >> detail

konflikt

neshoda, rozpor, střet, střetnutí, válka . >> detail

konfliktní

rozporný, střetávající se, nesouhlasící . >> detail

konfliktogenní

náchylný ke střetům, konfliktům, sporům. Ten, kdo je původce konfliktů, sporů, případně takovéto prostředí.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.