Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 951 - 960

konfluence

splývání, splynutí . >> detail

konformace

prostorové uspořádání atomů v molekule sloučenin . >> detail

konformita

"1. shoda, souhlas, přizpůsobení; 2. mat. stejnoúhlost" . >> detail

konformizmus, konformismus

"přizpůsobivost; bezzásadová schopnost se přizpůsobit" . >> detail

konformní

souhlasný, shodný, odpovídající . >> detail

konfrontace

"porovnání, srovnání; střetnutí, konfliktní stav" . >> detail

konfucianizmus, konfucianismus-

názory a souhrn učení Konfucia, posléze čínské oficiální náboženství, konfuciánství . >> detail

konfutace

vyvrácení např. názorů, odmítnutí např. učení, víry . >> detail

konfuze, konfúze, konfuse

"zmatek, zmatení, chaos; splynutí oprávněné a povinné osoby v jeden subjekt" . >> detail

kongeniální

"sourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: dekongestiva, kongesce, Touretteův syndrom, rakovina, maltodextrin, homocystein, kobalamin, cobalaminum . . . . . . > další nová slova

© 2006-2019 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.