Slovník cizích slov .net

k - výpis slov 961 - 970

kongeniální

"sourodý, rovnocenný, přiměřený; stejně nadaný" . >> detail

kongenitální

vrozený . >> detail

kongesce

congestió - latinsky con = cum, spolu; gerere = nést. Pojem značí překrvení, resp. městnání krve ve tkáni či orgánu. Příčinou může být zhoršený žilní odtok (např. mechanickou překážkou nebo při srdeční nedostatečnosti, kdy srdce nestačí přečerpávat veškerou přitékající krev a ta se pak hromadí v těle - např. játrech) nebo snížení přirozeného napětí (tonu) a zvýšení propustnosti vlásečnic (kapilár), k němuž dochází nejčastěji při šokových stavech či zánětech (např. zduření nosní sliznice při rýmě; nosní kapky na rýmu proto obvykle obsahují dekongestiva). >> detail

konglomerát

"směs; směsice, nesourodý celek; slepenec" . >> detail

kongregace

"náboženská obec; shromáždění duchovních; řádová řehole; spojení několika klášterů společným představeným" . >> detail

kongres

"sjezd, shromáždění; parlament některých států; politická strana v některých státech" . >> detail

kongresman

člen kongresu, poslanec . >> detail

kongrua

příjem duchovních poskytovaný státem . >> detail

kongruence

shoda, shodnost . >> detail

kongruentní

z latiny (congruentia = shoda). Shodný, souběžný, využití například v geometrii - kongruentní trojúhelníky (stejně dlouhé strany a k nim příslušící úhly); medicína - kongruence kloubních ploch (souběžnost kloubní jamky a hlavice, může být narušena úrazem). >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.