Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 141 - 150

laterna magika, laterna magica [laterna magika]

"1. jednoduché zařízení na promítání obrázků; 2. scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s filmovou projekcí a s hudbou" . >> detail

latero-

první část složených slov mající význam boční . >> detail

latex

"emulzní nátěrová barva; bílá na vzduchu tuhnoucí šťáva kaučukovníků, zdroj přírodního kaučuku" . >> detail

latifundie

rozsáhlá plocha, obv. zemědělské půdy . >> detail

latin rock [latyn rok]

spojení latinskoamerické hudby s rockem (70. léta 20. století) . >> detail

latinizmus, latinismus

jazykový prostředek přejatý do jiného jazyka z latiny nebo v něm podle latiny vytvořený . >> detail

latinka

běžně užívaná moderní psací kurzíva v oblasti latinského písma . >> detail

latituda

délka, odchylka . >> detail

latrán

osada nebo město u hradu nebo zámku, podhradí . >> detail

latrie

druhá část složených slov mající význam uctívání, zbožňování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.