Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 181 - 190

ledek

"1. dusíkaté hnojivo,1. (dusičnan) sodný a vápenatý; 2. součást černého střelného prachu,1. (dusičnan) draselný" . >> detail

lefoška

lovecká palná zbraň se sklopnými hlavněmi . >> detail

léga

ozdobný pruh látky . >> detail

legace

"vyslanectví; poselství s určitým posláním; území nebo provincie církevního státu" . >> detail

legalita

zákonnost . >> detail

legalizace, legalisace

"ověření, potvrzení správnosti listiny; dodatečné uznání, uzákonění" . >> detail

legální

zákonný, ve shodě s právním řádem . >> detail

legastenie

označení všech drobných specifických poruch učení, porucha schopnosti čtení, dyslexie . >> detail

legát

úředník se zvláštním posláním . >> detail

legato

"hud. vázaně; jaz. vázané spojování slov" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.