Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 271 - 280

lexikologie

nauka o slovní zásobě jazyka . >> detail

lexikon

"naučný slovník; soupis odborných dat; slovní zásoba, lexikum" . >> detail

lexikum

lexikon . >> detail

léze, lése

anatomické poškození, porucha určité struktury;poškození orgánu či tkáně, důsledkem je narušená funkce (vznik: úrazem, chorobou). >> detail

ležérní

nedbalý, nenucený, lehkovážný . >> detail

ležérnost

nenucenost, volnost v projevu . >> detail

liána

ovíjivá rostlina . >> detail

libela

"1. vodováha; 2. vodní vážka" . >> detail

liberace

"uvolnění, osvobození; zproštění odpovědnosti" . >> detail

liberál

stoupenec liberalizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.