Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 351 - 360

limita

jeden ze základních pojmů matematické analýzy, mez, ke které se proměnná veličina přibližuje . >> detail

limitativní

omezující, omezovací . >> detail

limitativum

limitativní, vymezovací zájmeno (každý, sám, týž, všechen) . >> detail

limited [limityd]

"omezený; anglické označení společnosti s ručením omezeným, zkratka Ltd." . >> detail

limitní

hraniční, mezní, ještě přípustný . >> detail

limitovaný

"ohraničený; od nebo do nějaké meze, mezní hodnoty" . >> detail

limnický

vnitrozemský, sladkovodní . >> detail

limnigraf

přístroj zaznamenávající řasový průběh výšky hladiny vody . >> detail

limno-

první část složených slov mající význam jezero, bažina, vnitrozemský . >> detail

limnologie

věda o sladkých vodách a organizmech v nich žijících, limnobiologie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.