Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 371 - 380

linearita

přímočarost, přímková závislost . >> detail

lineární

"1. přímočarý; týkající se, mající tvar přímky; závislost vyjádřitelná přímkou; 2. štíhlý, leptosomní, astenický, dolichomorfní (typ člověka)" . >> detail

lingam

symbol plodnosti indického boha Šivy . >> detail

lingue franca [lingva franka]

smíšená řeč větší vícejazyčné komunity, zejm. směs arabštiny, řečtiny, italštiny, francouzštiny a španělštiny užívaná do 19. století v přístavech Středozemního moře . >> detail

lingvála

souhláska tvořená jazykem proti patru . >> detail

lingvista

"odborník v lingvistice; kdo umí více cizích jazyků" . >> detail

lingvistika

jazykověda . >> detail

lingvo-

první část složených slov mající význam jazyk, řeč, jazykověda . >> detail

linie, linea

"1. křivka, čára, přímka, obrys; 2. řada příbuzných jedinců, rodokmen, větev rodu; potomstvo vybrané rostliny nebo živočicha" . >> detail

liniment

přípravek určený k potírání pokožky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.