Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 401 - 410

listerióza, listeriosa

infekční onemocnění přenosné ze zvířat na člověka . >> detail

listing

"vyhledávání; seznam, soupis" . >> detail

listr

"lesklý měňavý povlak na skle nebo na fajánsi; lehká lesklá látka z bavlněné příze a česané vlny" . >> detail

listvenit

geologie: hornina vzniklá listvenitizací, což je metasomatická přeměna ultrabazik (hornin), zejména karbonizací. Tvořená je směsí křemene, dolomitu, mastku, magnetitu a limonitu. Barvou je tato hornina zelenavá nebo žlutavá. Jedná se o příznak ložisek zlata a kobaltu.. >> detail

lit

druhá část složených slov mající význam kámen, pevnost kamene . >> detail

lita

měnová jednotka Litvy . >> detail

litanie

"modlitba složená z proseb pronášených střídavě předříkávačem a lidem; vytrvalá prosba" . >> detail

litera

"písmeno; písmo; doslovné znění (litera zákona)" . >> detail

literát

spisovatel, publicista . >> detail

literatura

písemnictví, slovesnost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.