Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 421 - 430

litografie

kamenotisk, technika tisku z plochy . >> detail

litoklast

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litotryptor . >> detail

litologie

nauka o sedimentárních horninách, sedimentologie . >> detail

litometeor

meteor z pevných částic nepocházejících z vody, např. kouř, zvířený prach . >> detail

litonefróza, litonefrosa

kameny v pánvičce ledvinné s druhotnými změnami v ledvině . >> detail

litorál

příbřežní oblast moře i sladkých stojatých vod . >> detail

litosféra

svrchní část zemského tělesa tvořená zemskou kůrou a svrchní částí zemského pláště . >> detail

litotes

zjemnění nebo oslabení výrazu . >> detail

litotomie

vynětí kamenů z těla . >> detail

litotrypse, litotripse

rozdrcení kamenů, např. v močovém měchýři . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.