Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 431 - 440

litotryptor, litotripter

přístroj k drcení kamenů, např. močových, litoklast . >> detail

littera scripta manet [litera skripta manet]

"napsané dílo zůstává, platí; co je psáno, to je dáno" . >> detail

lituréza

odcházení ledvinových kamenů močí . >> detail

liturgie

křesťanský bohoslužebný řád, bohoslužba . >> detail

liturgika

nauka o liturgii . >> detail

litvanistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou litevského národa . >> detail

lítý

knižní výraz, přídavné jméno: vzteklý, zuřivý, zběsilý, divoký. Například litý boj nebo odpor, lítý nepřítel.. >> detail

live [lajf]

"přímý, živý, bezprostřední; živě vytvářený, přímo vyslaný" . >> detail

Live CD

je samospustitelné (bootovací) CD, které obsahuje operační systém počítače, který je schopen ze z tohoto CD média spustit pouze s využitím RAM paměti počítače, nic tedy nezapisuje na pevný disk počítače. Live CD je obvyklá forma operačního systému 'na zkoušku' a to například u OS Linuxu.. >> detail

liver mortis

pojem popisující odtékání krve do nižších částí mrtvého těla díky působení gravitace, tělo tak ztrácí barvu a zmodrá až zfialoví. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.