Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 441 - 450

livrej

uniforma sluhů nebo některých zaměstnanců (hotelu, cirkusu) . >> detail

lizéna

svislý plochý výstupek na čelní straně budovy bez hlavice a patky . >> detail

loajalita, loyalita [loajalita]

"věrnost, souhlasný postoj; upřímnost, čestnost; podlézavost" . >> detail

loajální

oddaný;věrný např. zákonům, panovníku, vládě, l. občan, l. tisk, někdy má až odstín hanlivosti - až podlézavý;poctivý, upřímný, l. kolega. >> detail

lob

úder vrchním odbitím s vysokou dráhou letu míče . >> detail

lobární

lalokový, postihující lalok . >> detail

lobbista

ten, kdo se účastní lobby. Člen nebo zástupce zájmové skupiny, která se snaží o prosazení svých zájmů. Činí tak lobbováním u osob, které disponují pravomocemi a možností běh věcí ovlivnit. Dnes má termín lobbista vzhledem k četným mediálním kauzám a působení profesionálních zprostředkovatelů - lobbistů - značně negativní nádech. Do značné míry se ale může jednat o legitimní informování např. o nutnosti legislativních změn ulehčujících podnikání či podobně.. >> detail

lobbizmus, lobbismus

cílené ovlivňování poslanců, zákonodárné i výkonné moci . >> detail

lobby

"předsíň, kuloár; zájmová skupina nebo seskupení sledující a prosazující společný zájem" . >> detail

lobektomie

chirurgické odstranění laloku nějakého orgánu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.