Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 451 - 460

lobotomie

chirurgické přerušení nervových spojů čelních laloků od ostatních částí mozku, leukotomie . >> detail

loco [lokó]

zde, v místě . >> detail

locus [lokus]

místo . >> detail

loden

hrubší vlněná látka . >> detail

lodžie, loggie [lodžie]

"krytá síň nebo chodba otevřená na jedné až třech stranách; krytý otevřený prostor stavby nepřesahující jeho líc" . >> detail

loft

podkroví, které na rozdíl od půdy není odděleno podlažím od spodních pater;loftový byt, je byt přestavěný z prostor původně využívaných průmyslově (bývalé továrny, prostory manufaktury, skladiště). Nejčastěji se jedná o jeden velký prostor, který je upraven do podoby bytu. Lofty většinou přiznávají původní industriální podobu prostor, například neomítnutými cihlami v interiéru, vysokými stropy, pohledovým betonem atd. V minulosti byly oblíbené zejména mezi umělci, dnes jsou již obecněji rozšířené.. >> detail

log

druhá část složených slov označující odborníka, teoretika, vzdělance v oboru . >> detail

logaritmus

číslo, jímž je nutné umocnit základ, aby se dostalo dané číslo . >> detail

logicizmus, logicismus

názor zdůrazňující význam nebo výlučnost logiky a matematiky . >> detail

logický

mající logiku . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.