Slovník cizích slov .net

l - výpis slov 571 - 580

lymfom

nádor mízní tkáně . >> detail

lymfoserkom

druh zhoubného nádorového bujení mízní tkáně . >> detail

lynč, lynch [linč]

"svémocné trestání, tělesné týrání nebo usmrcení, obv. bez řádného soudu; lynčování" . >> detail

lyo-

první část složených slov značící souvislost s rozpouštěním látek . >> detail

lyofilizace

vymrazování, pochod při němž se materiál zmrazí a ve vákuu se z něj odpařuje voda. Používá se k sušení kávy, mléka, masa nebo zeleniny, ale i k uchování biologických materiálů (tkání).. >> detail

lyosol

koloidně dispergovaná tuhá látka . >> detail

lyra

drnkací rámový hudební nástroj . >> detail

lyrika

literární druh vyznačující se nedějovostí a subjektivitou podání . >> detail

lysis

"1. prasknutí buňky roztržením buněčné membrány; 2. ústup horečky; 3. článek ukončující římsu" . >> detail

lyssofobie

chorobný strach ze získání vztekliny. >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.