Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 1041 - 1050

multilaterální

mnohostranný, s účastí více subjektů. >> detail

multimediální

"mnohazpůsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu" . >> detail

multimédium

prostředek k multimediálnímu předávání informací . >> detail

multimilionář

mnohonásobný milionář . >> detail

multipara

vícekrát rodící samice . >> detail

multiparita

vícerodost . >> detail

multiplayer

počítače, hry: označení z angličtiny mající význam: více hráčů. Označení říká, že určitou počítačovou hru, nebo video hru může hrát více hráčů současně, často proti sobě. Tzv. multiplayer verze hry označuje verzi, kterou lze hrát pouze proti spoluhráčům - nelze je hrát pouze proti počítači. Moderní hry umožňují mnohdy i souboje jedné skupiny hráčů proti druhé.. >> detail

multiplet

skupina více sdružených fyzikálních veličin, nejčastější užití je ve spektroskopii . >> detail

multiplex

mnohonásobný, sdružený . >> detail

multiplicita

mnohost. vícenásobnost. rozmanitost . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.