Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 1091 - 1100

mutant

jedinec vzniklý náhodnou nebo záměrnou genetickou změnou, mutací . >> detail

mutarotace

vlastnost organických sloučenin měnit po rozpuštění optickou otáčivost . >> detail

mutatis mutandis,

po nezbytných úpravách, s příslušnými změnami . >> detail

mutilace

zmrzačení, zkomolení . >> detail

mutizmus, mutismus

medicína, psych.: němota vzniklá psychickou poruchou, při jinak normálním stavu mluvidel a bez jiného organického poškození. >> detail

mutování

nápadná změna hlasu v době dospívání, mutace . >> detail

mutual [mjúčuel]

vzájemný, oboustranný, společný . >> detail

mutualizmus, mutualismus

trvalé a nezbytné soužití dvou nebo více druhů organizmů . >> detail

múza, musa

umělcova inspirace, umělecké nadání . >> detail

muzeální, museální

"muzejní; starý a vzácný; zastaralý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.