Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 111 - 120

makro, macro [makro]

množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu . >> detail

makrobiotika

způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami . >> detail

makroekonomie

teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku . >> detail

makroergický

energeticky bohatý . >> detail

makroevoluce

jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje . >> detail

makrofág

buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk . >> detail

makrofotografie

fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm . >> detail

makroklima

podnebí území o velkém horizontálním rozsahu . >> detail

makromolekula

molekula polymerních látek řetězovitého typu tvořená tisíci až miliony atomů . >> detail

makroseizmika, makroseismika

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.