Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 151 - 160

malström [malstrém]

točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran . >> detail

maltézský

související s ostrovem Malta, později s řádem johanitů (Maltézských rytířů) . >> detail

malthuzianizmus, malthuzianismus, malthusianismus

názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství . >> detail

maltodextrin

sacharid vzniklý spojením 3 až 20 molekul glukózy (dextrózy) a vyrábějící se částečnou hydrolýzou („natrávením“) škrobu. Čím je stupeň natrávení škrobu větší, tím kratší molekuly maltodextrinu vznikají a tím je vzniklý produkt sladší a rozpustnější (hodnota tzv. dextrózového ekvivalentu – DE bude vyšší). Maltodextrin se využívá jako potravinové aditivum (zahušťovadlo, látka zvětšující objem a zlepšující texturu či chuť potravin), jako plnivo ve farmacii a jako součást energetických nápojů.. >> detail

maltóza, maltosa

sladový cukr . >> detail

malum necessarium,

nutné, nezbytné zlo . >> detail

malus

přirážka k pojistnému vybíraná při nadměrném nebo opakovaném výskytu pojistné události v daném pojistném období . >> detail

malvaz

"druh silného sladkého vína; silné pivo" . >> detail

malverzace, malversace

falšování, zfalšování, zpronevěra . >> detail

malware

je počítačový software, programy, které jsou vytvořeny pro proniknutí a poškození počítače bez vědomí jeho majitele. Slovo Malware vzniklo spojením slov: Malicious (anglicky: zákeřný) a software (PC program). Malware je používáno jako obecný termín pro nepřátelský, dotěrný nebo obtěžující program nebo počítačový kód. Do Malware spadají počítačové viry, tak zvaní červi, trojští koně, spyware atd.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.