Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 11 - 20

mademoiselle [madmuazel]

slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy . >> detail

maděra

druh vysoké čepice;český lidový tanec, pojmenování pochází ze slov Maďarsko (maďarský), ale historické prameny se různí v názoru zda jde o předchůdce polky, nebo tanec jiný český. Jiné zdroje hovoří o tom, že se jedná o tanec maďarský;zkomolenina slova paděra, což je varianta slova padrť. Na maděru = na padrť.. >> detail

madona

"zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena" . >> detail

madras

druh bavlny . >> detail

madrigal

"krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby" . >> detail

madrigalista

skladatel nebo pěvec madrigalů . >> detail

maestoso [maestózo]

hud. vznešeně, slavnostně . >> detail

maestro

vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr . >> detail

mafián

člen mafie, mafioso . >> detail

mafie

tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.