Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 201 - 210

maniodeprese

chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ . >> detail

maniok

kulturní rostlina tropické Ameriky pěstovaná pro kořenové hlízy obsahující škrob . >> detail

manipul

"1. starořímský vojenský oddíl; 2. ozdobný látkový pás nošený na levém předloktí, součást liturgického oděvu" . >> detail

manipulace

"zacházení s něčím, postup nebo způsob tohoto zacházení; nečestné jednání, čachry" . >> detail

manitou, manitu

původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů . >> detail

manko

schodek, rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem (pokladny, zásob) . >> detail

manlicherovka

starší typ vojenské opakovací pušky . >> detail

mano-

první část složených slov mající význam tlak, tlakový . >> detail

manometr

tlakoměr . >> detail

manorexie

onemocnění. Označována takto bývá anorexie u mužů, tedy odmítání potravy z důvodů zkreslené představě o svém těle (např. vysoké hmotnosti atp.). >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.