Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 311 - 320

mastix

"1. pryskyřice užívaná k výrobě lepidel a laků; 2. směs asfaltu a jemně mleté moučky z vápence používaná na silniční vozovky" . >> detail

mastodont

"vyhynulý chobotnatec; neohrabaný tvor; velká nepřizpůsobivá organizace, společnost" . >> detail

mastodynie

bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastalgie . >> detail

mastopatie

nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst . >> detail

masturbace

pohlavní sebeukájení, onanie,ipsace . >> detail

mašinerie, mašinérie

"soustava strojů; složitý přesný mechanický postup" . >> detail

mašinfíra

strojvůdce . >> detail

maštal

konírna, stáj . >> detail

mat

konec šachové hry . >> detail

matador

"1. zápasník s býky; 2. vůdce, předák" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.