Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 321 - 330

maté

"sušené listy cesmíny paraguajské; čaj z těchto listů" . >> detail

matematika

"obor zabývající se původně čísly a geometrickými tvary; v současnosti se skládá z mnoha relativně samostatných oborů" . >> detail

mater

"matka; představená kláštera" . >> detail

materiál

"látka, surovina, hmota; prostředek k uskutečnění něčeho, podklad" . >> detail

materialista

"1. stoupenec materializmu; 2. drogista" . >> detail

materialistický

"vycházející z materializmu.; hodnotící z hlediska peněz nebo hmotných statků" . >> detail

materializace, materialisace

"zhmotnění, ztělesnění; uskutečnění záměru" . >> detail

materializmus, materialismus

"názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením; sledování pouze hmotného zájmu, prospěchu" . >> detail

materiální

"hmotný, věcný, látkový, tělesný; finanční zabezpečení" . >> detail

materie, matérie

"hmota; hmotná, věcná podstata" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.