Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 391 - 400

médium

"1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium; 4. jaz. střední slovesný rod" . >> detail

mediumita

schopnost být médiem . >> detail

medula

"dřeň (např. kostní); mícha" . >> detail

mefitický [mefitycký]

knižně: odporně zapáchající; smrdutý. >> detail

mega-

předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6 . >> detail

megaflops

jednotka výpočetní rychlosti, milion operací při pohyblivé desetinné čárce za sekundu . >> detail

megafon

hlásná trouba, zesilovač zvuku . >> detail

megalit

monumentální kamenný památník z předhistorické doby . >> detail

megalo-

první část složených slov mající význam veliký, velikášský . >> detail

megalofobie

chorobný strach z velkých věcí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.