Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 41 - 50

magnetizér

"1. člověk který léčí pomocí magnetizmu; 2. hypnotizér" . >> detail

magnetizmus, magnetismus

vzájemné působení látky a magnetického pole . >> detail

magnetka

magnetická střelka . >> detail

magnetofon

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci . >> detail

magnetograf

přístroj zaznamenávající změny magnetického pole . >> detail

magneton

jednotka magnetického dipólového momentu . >> detail

magnetosféra

rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem . >> detail

magnetoskop

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér . >> detail

magnetostrikce

změna rozměrů materiálu při zmagnetování . >> detail

magnetoterapie

léčení pomocí magnetu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.