Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 501 - 510

metablastém

výrůstek rostlinného povrchového pletiva . >> detail

metabolický

související s látkovou přeměnou . >> detail

metabolit

produkt látkové přeměny . >> detail

metabolizmus, metabolismus

látková přeměna v živých tkáních . >> detail

metadata

data, která mají cíl popisovat jiná data. Slovo metadata vzniklo složením slov meta = řecky za, mezi a data = to co je dáno. Metadata jsou strukturovaná data o datech, která je popisují a umožňují jejich prohledávání a procházení, např. katalogizační lístek v knihovně, ale například i ukrytá data v HTML dokumentu či popis dat v e-learningu.. >> detail

metafáze

druhé stadium dělení buněčného jádra . >> detail

metafora

přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření . >> detail

metafráze

vyjádření obsahu literárního textu opisem . >> detail

metafyzický, metafysický

vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich . >> detail

metafyzika, metalysika

první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.