Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 521 - 530

metalizmus, metalismus

peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu . >> detail

metalizovaný, metalisovaný

pokovovaný . >> detail

metalogika

oblast otázek přesahující rozumové, logické možnosti . >> detail

metalografie

nauka o struktuře kovů a slitin, o jejich vlastnostech a zkoušení . >> detail

metalurgie

hutnictví . >> detail

metamer

pravidelně se opakující články těla některých živočichů . >> detail

metamorfní

"související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje; 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry" . >> detail

metamorfóza, metamorfosa

proměna, přeměna, změna tvaru . >> detail

metan, methan

nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn . >> detail

metanol, methanol

nejjednodušší alkohol, metylalkohol . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.