Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 551 - 560

metodologie

nauka o metodách, zejm. vědeckého bádání . >> detail

metomanie

chorobná touha po alkoholu . >> detail

metonymie

přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti . >> detail

metopa

deska dórského vlysu, obvykle s reliéfní výzdobou . >> detail

metopizmus, metopismus

rozštěp lebeční kosti v důsledku nezarůstání švů . >> detail

metoposkopie

způsob věštění z vrásek na čele . >> detail

metresa, maitressa, maitresse [metres]

vydržovaná milenka, souložnice . >> detail

metrický

"1. související s metrem jako jednotkou délky; 2. liter. vztahující se k metru, metrice" . >> detail

metrie

"druhá část složených slov mající význam 1. aplikovaná věda; 2. metoda měření, kvantitativního určování" . >> detail

metrika

"1. nauka o básnickém rytmu; 2. mat. pojem z teorie metrických prostorů" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.