Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 621 - 630

mikrofilm

filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku . >> detail

mikrofiš

fotomechanicky zmenšená kopie původního dokumentu . >> detail

mikrofon

elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické . >> detail

mikrofotografie

fotografický záznam obrazu zvětšeného mikroskopem . >> detail

mikrofyt

drobnohledný rostlinný organizmus . >> detail

mikrografie

"1. chorobné psaní nápadně malým písmem; 2. zhotovování mikrografických kopií" . >> detail

mikrogravitace

rušivé přetížení na palubě umělých kosmických těles . >> detail

mikroklima

podnebí malých prostorů . >> detail

mikrokosmos

mikrosvět . >> detail

mikrometastáza

velikostí drobné druhotné ložisko (metastáza) hlavního rakovinného nádoru, který je léčen. Příliš malá velikost znemožňuje mikrometastázy detekovat během diagnostického procesu. Potvrdit je lze morfologickým vyšetřením. Jejich přítomnost je však předpokládána a na jejich potlačení je aplikovaná adjuvantní chemoterapie.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.