Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 651 - 660

milicionář

příslušník milice . >> detail

milieu [mifijé]

"1. prostředí, okolí; vnější podmínky; 2. vyšívaná dečka" . >> detail

milion, milión

tisíc tisíců,10 na 6 . >> detail

milíř

hranice dřeva zvenku utěsněná hlínou, v níž doutnáním vzniká dřevěné uhlí, dochází k pomalému hoření za minimálního přístupu vzduchu, dochází ke karbonizaci dřeva. >> detail

militantní

bojovný, bojechtivý . >> detail

militárie,

věc (starožitnost) vztahující se k vojenství . >> detail

militarizace, militarisace

posilování vojenské složky, přizpůsobení např. ekonomiky potřebám války . >> detail

militarizmus, militarismus

snaha o cílený růst vojenské moci, výzbroje, armády . >> detail

military [militeri]

soutěž všestranné způsobilosti v jezdectví . >> detail

milius

přívětivý, vlídný člověk úlisný člověk . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.