Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 681 - 690

miniatura

"zdrobněný předmět; malba malých rozměrů; iluminace v rukopise" . >> detail

miniaturizace, miniaturisace

zmenšování rozměrů a hmotnosti součástek zejm. elektronických při zachování požadovaných vlastnosti . >> detail

miniaturní

velmi malý, drobný . >> detail

minidisk, minidisc [minydysk]

nahrávatelný magnetooptický kotouč se stejnou kapacitou jako kompaktní disk ale s polovičními rozměry . >> detail

minifikace

počítače, programování: proces, při kterém je zhušťován programový kód. V praxi se při minifikaci odstraní nadbytečná, nepotřebná data, jako například komentáře, nadbytečné mezery, zalomení nových řádků, tabulátory atd., prostě veškeré znaky, které nejsou nutné k bezchybnému spuštění daného kódu bez změn jeho funkcionality. Minifikace se aplikuje zejm. na zdrojový kód, který je interpretovaný (např. JavaScript) a přenáší přes Internet. Zmenšením jeho velikosti jsou šetřeny datové přenosy a např. webové stránky se načítají rychleji.. >> detail

minilab

automatizované zařízení na zpracování barevného fotografického materiálu . >> detail

minimalizace, minimalisace

snížení na nejmenší možnou míru . >> detail

minimalizmus, minimalismus

"1. minimal-art, druh abstraktního malířství 50. let 20. století; 2. hudební styl založený na exotických nástrojích, etnických postupech či experimentech" . >> detail

minimální

nejmenší, nejnižší . >> detail

minimax

ruční hasicí přístroj; MINIMAX ® - ochranná známka společnosti Minimax GmbH & Co. KG zapsaná pro výrobky ve třídách 1, 9 a 38 mezinárodního třídění výrobků a služeb. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.