Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 731 - 740

mitrální chlopeň

medicína: neboli dvojcípá chlopeň, je cípatá chlopeň nacházející se mezi levou síní a komorou srdeční, zabezpečuje jednosměrný tok krve směrem z levé síně do levé komory a zabraňuje toku zpětnému. Její funkce je založena na střídavém otevírání a zavírání cípů dle aktuální fáze srdeční činnosti. Za chorobných stavů, jako je např. její insuficience (nedostatečnost), může docházet k zpětnému toku krve z levé komory do levé síně a dle tíže postihnutí tak dochází k postupnému přetěžování srdečního svalu.. >> detail

mix

"směs, směsice, příměs; ve sportu smíšená dvojice muže a ženy" . >> detail

mixáž

způsob konečné úpravy zvuku . >> detail

mixdebl

smíšená dvojice (muž a žena) v tenise, volejbale . >> detail

mixed-pickles [mixd piklz]

zeleninová směs v nálevu . >> detail

mixér

"1. elektrický kuchyňský stroj; 2. míchač nápojů, barman; 3. zvukový technik" . >> detail

mixoplodie

výskyt buněk s jádry o nestejném počtu chromozomů . >> detail

mixotrotie

výživa rostlin schopných fotosyntézy, ale potřebujících k vývoji i organické látky . >> detail

mixovat

míchat . >> detail

mixpult

mixážní pult . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.