Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 741 - 750

mixtura

"1. tekutá směs několika léčiv určená k vnitřnímu užívání; 2. smíšený pomocný rejstřík varhan" . >> detail

mizandrie, misandrie

chorobná nenávist ženy k mužům . >> detail

mizantrop

člověk, který nemá v lásce lidi, vyhýbá se jim, až je nenávidí. Termín vzniklý z řeckých slov: misos (nenávist) a anthrópos (člověk).. >> detail

mizantropie, misantropie

chorobná nenávist k lidem . >> detail

mizera

"ubožák, chudák; ničemník" . >> detail

mizérie

"neštěstí, ubohost, bída; nepříjemná věc" . >> detail

mizo-, miso-

první část složených slov mající význam odpor, nechuť, nepřátelství . >> detail

mizogynie, misogynie

chorobná nenávist k ženám . >> detail

mizomus, misomus

nepřítel vzdělání, zejm. vyššího a uměleckého . >> detail

mizopedie, misopedie

chorobná nenávist k vlastním dětem . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.