Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 761 - 770

mobilita

pohyblivost, schopnost pohybu, přemístitelnost . >> detail

mobilizace, mobilisace

uvedení sil a prostředků do pohotovosti . >> detail

mobilizmus, mobilismus

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry . >> detail

mobilní

pohyblivý, schopný přemístění, pohotového použití . >> detail

moce [móce]

jaz. přechylování podstatných jmen . >> detail

móda

dočasné vnější sjednocení vkusu . >> detail

modalita

"možný způsob; stupeň jistoty nějakého soudu; uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost; způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systému" . >> detail

modální

způsobový, účelový . >> detail

model

"předloha; vzor, ideál; vyjádření skutečnosti, matematický popis; originální výrobek" . >> detail

modelace

plastické utváření povrchu,modelování . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.