Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 781 - 790

modemista

"propagátor modemích názorů; stoupenec modemizmu" . >> detail

moder

"humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu" . >> detail

moderace

"moderování; 1. omezování, mírnění; brždění, zpomalování; 2. vedení diskuze, uvádění pořadu" . >> detail

moderato

"hud. mírně; skladba nebo část skladby v tomto tempu" . >> detail

moderátor

"1. zařízení sloužící k tlumení, zpomalování; 2. látka zpomalující rychlost neutronů v jaderných reaktorech; 3. ten, kdo řídí skupinovou diskuzi, průvodce pořadem" . >> detail

moderna

"moderní ráz; umělecký směr konce 19. století; hudba od konce 19. století" . >> detail

moderní

"novodobý, novátorský, pokrokový; módní" . >> detail

modernizace, modernisace

"vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace" . >> detail

modernizmus, modernismus

"záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století moderování, moderace" . >> detail

modestní

skromný, mírný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.