Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 71 - 80

machiavelizmus, machiavelismus [makjavelizmus]

pragmatická až bezohledná politická zásada, která vše podřizuje dosažení určených cílů . >> detail

machinace

tajné nečestné jednání, pikle . >> detail

machismus, machizmus

výrazně vystavovaná nebo přehnaná mužnost. Jako postoj machizmus se pohybuje v rozmezí od osobního pocitu mužnosti až po krajní mužský šovinizmus. V mnoha kulturách přitom machismus je přijatelný ba i očekávaný.. >> detail

machistický

mající rysy výrazného vystavování mužství nebo přehnané mužnosti. Pohybuje se ve významu mužný až po nadřazený nad ženami.. >> detail

machmetán, machometán, machomet

vyznavač islámu, mohamedán . >> detail

machorka

nekvalitní hrubý tabák . >> detail

machr

"vynikající pracovník, ve svém oboru mistr; nafoukanec, pletichář" . >> detail

maieutika

"1. umění porodnické; 2. uvedení k samostatnému poznání" . >> detail

mainfram, mainframe [mejnfrejm]

střediskový počítač . >> detail

mainstream [mejnstrím]

hlavní proud, směr, linie (vědeckého názoru, hudebního stylu) . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.