Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 791 - 800

modifikace

"obměna, úprava; přizpůsobení; změna takto vzniklá" . >> detail

modista, modistka

osoba zhotovující nebo prodávající klobouky . >> detail

módní

"podle módy; v oblibě bez ohledu na kvalitu" . >> detail

modul

"míra, veličina; délková jednotka umožňující koordinaci rozměrů jednotlivých prvků užívaných při sériové výrobě; poměrná jednotka míry určující poměry v kompozici" . >> detail

modulace

"formování, obměňování, odstiňování; změny frekvencí vysílaných kmitů; přechod z tóniny do tóniny" . >> detail

modularita

skladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků . >> detail

modulární

stavebnicový, sestavitelný z typizovaných částí . >> detail

modulátor

zařízení sloužící k modulaci . >> detail

modulo

shodně podle modelu . >> detail

modurit

plastická modelovací hmota varem tvrdnoucí . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.