Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 871 - 880

monodrama, monodram

divadelní hra s jedinou postavou . >> detail

monoedr

jednoduchý krystalový tvar tvořený jednou plochou . >> detail

monofág

živočich konzumující výhradně jeden druh potravy . >> detail

monofobie

chorobný strach z osamělosti . >> detail

monofonní

zvuková technika: jednokanálový přenos, reprodukce nebo záznam zvuku, tato reprodukce neumožňuje prostorové vnímání zvuku. >> detail

monofrekvenční

monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření) . >> detail

monoftong

samohláska . >> detail

monoftongizace, monoftongisace

přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong) . >> detail

monofyzitizmus, monofyzitismus, monofysitismus

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista . >> detail

monogamie

párové soužití dvou jedinců různého pohlaví . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.