Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 941 - 950

monumentalita

velikost, velkolepost, grandióznost . >> detail

monumentální

působící svou velikostí, velkolepostí . >> detail

monzun, monsun

pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii . >> detail

moped

motorové kolo . >> detail

mopslík

malý společenský pes, mopsl . >> detail

moralita

"1. mravnost, mravní cítění; 2. žánr středověkého dramatu" . >> detail

moralizovat, moralisovat

vydávat mravní ponaučení, umravňovat . >> detail

morálka

mravnost, souhrn mravních zásad, norem . >> detail

moratorium

"pozastavení, zákaz, zmrazení; odklad" . >> detail

moravikum

"týkající se Moravy; geol. část Českého masivu na západní Moravě" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.