Slovník cizích slov .net

m - výpis slov 981 - 990

morous

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout . >> detail

mortadela

jemný italský salám kulovitého tvaru . >> detail

mortalita

úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel . >> detail

mortifikace

"1. odumírání a rozpad tělesných tkání; 2. umrtvování, sebezapření, odpírání si tělesných žádostí" . >> detail

mortinatalita

počet mrtvě narozených v poměru k 1000 živě narozených . >> detail

morula

první vývojové stadium rýhujícího se vajíčka . >> detail

morytát

"vražda; hrůzostrašná historka" . >> detail

moskyt

obecné označení různých druhů komárů žijících v tropech . >> detail

moskytiéra

ochranná síť proti moskytům . >> detail

mošus, moschus

pižmo, voňavka . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.