Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 131 - 140

negociace

"jednání, dohadování, vyjednávání; zprostředkování" . >> detail

negovat

odmítat, popírat . >> detail

negr

černoch . >> detail

negramotnost

"nevzdělanost; neznalost čtení a psaní; nekulturnost" . >> detail

negrituda

"černošská kultura, hrdost na černošský původ; literární hnutí moderních francouzsky píšících černých Afričanů oslavující černošství" . >> detail

negroidní

černošského rázu, černý, černochům podobný . >> detail

negus

císař v Etiopii . >> detail

nehumánní

nelidský . >> detail

neimpaktovaný

věda, scientometrie - nemající impakt (přesněji impakt faktor), většinou se týká odborného periodika (časopisu), vyjadřuje fakt, že příspěvky v daném časopise nejsou vůbec, nebo jen málo citovány dalšími autory, což se ve scientometrii vyjadřuje ukazatelem, tzv. impakt faktorem. Míra citování příspěvku je více méně brána jako odraz kvality a dosadu daného článku. Opakem je tzv. impaktovaný (časopis).. >> detail

nekonsekventní

"bez závěru, bez možnosti východiska, bez souvislosti; od věci, bez vztahu k věci" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.