Slovník cizích slov .net

n - výpis slov 151 - 160

nektarinka

ovoce podobné broskvi . >> detail

nekton

společenstvo větších vodních živočichů plovoucích ve vodě . >> detail

nelineární

fyzikální vědy: taková například veličina, u které není vztah s druhou veličinou lineární rovnicí;závislost, kterou nelze vyjádřit přímkou (např. neplatí čím více energie tím auto jede rychleji, ale s rostoucí rychlostí je energie zapotřebí více a více pro stejný nárůst rychlosti);genetika: nelineární efekt - interakce fenotypových vlastností, která je podmíněna genetickým základem. >> detail

nelzon, nelson

chvat v zátylku při zápasení a při zachraňování tonoucích . >> detail

nematoda

hlístice . >> detail

Nemesis [Nemézis]

řecká mytologie: jedná se o bohyni, která rozdává lidem podle zásluhy štěstí nebo neštěstí a trestající zločin a zpupnost. >> detail

nénie

"starořímská pohřební píseň; lyrická báseň" . >> detail

neo-

první část složených slov mající význam nový, novo- . >> detail

neobiogeneze, neobiogenese

teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze, autogonie . >> detail

neofašizmus, neofašismus

ideologie a politické hnutí usilující o obnovení fašizmu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.